Welkom bij ABVV Evonik

Info voor nieuwe medewerkers

Nieuwe medewerkers

Beste collega,
De syndicale afvaardiging van het ABVV heeft de bedoeling zich met deze pagina aan u, als nieuwe collega op onze fabriek, voor te stellen.

Op uw eerste dag maakt u kennis met het bedrijf:
- Wie is mijn chef?
- Wie zijn mijn collega’s?
- Wat voor werk moet ik doen?
- Hoeveel word ik betaald?


Veel vragen waar je nog meer antwoorden op zal krijgen. Zo wordt je op de eerste dag ook voorgesteld aan de syndicale delegatie. Wij stellen ons kort voor en geven je wat informatie. Om je te helpen hebben we alles samengevat op deze website.

Voor alle mogelijke problemen komen de medewerkers  naar de délégués. Heb je problemen met je vorige werkgever? Moeten er nog formulieren van de laatste school ingevuld worden? Ben je net afgestudeerd en meteen aan het werk? Dan heb je recht op jeugdvakantie. Heb je andere problemen (ook al denk je “ dat is toch niks voor de vakbond”). Aarzel niet om ons te contacteren en we zoeken samen naar een oplossing.

Toelichting syndicale begrippen:


Tijdens vergaderingen, in brochures en pamfletten komen er soms een aantal syndicale begrippen naar voor. Hieronder volgen een aantal van deze begrippen en hun verklaring.

Arbeidsinspectie
Bij de federale overheidsdienst (FOD) Arbeid en Tewerkstelling zijn een aantal inspectiediensten opgericht. Als de werkgever weigert zijn wettelijke verplichtingen na te
leven kan je beroep doen op zo’n inspectiedienst.
Voor problemen met sociaal recht kan je beroep doen op de sociale inspectie, voor veiligheidsproblemen bestaat er een technische en een medische inspectie.

CAO
Een Collectieve ArbeidsOvereenkomst is een akkoord dat is afgesloten tussen werkgevers en vakbonden op het niveau van het bedrijf, de sector of nationaal. Het legt een aantal afspraken vast die gelden voor alle werknemers én patroons die onder de CAO vallen. Zo werden er bijvoorbeeld uurloonafspraken gemaakt in onze bedrijfs CAO. Het Stelsel Werkloosheid met Bedrijfstoeslag (SWT of het vroegere brugpensioen) is geregeld via een sector CAO. Het statuut van de ploegenarbeider is geregeld via een nationale CAO. Je kan op bedrijfsvlak nooit akkoorden afsluiten die slechter zijn dan het nationaal akkoord, verbeteren kan uiteraard wel.


Mandaat
Opdracht om een bepaalde functie te vervullen, bijvoorbeeld een mandaat als lid van de ondernemingsraad (OR), comité voor preventie en bescherming op het werk (CPBW) of syndicale afgevaardigde (SA).


Sectoraal
Wat de sector betreft, bijvoorbeeld de chemie, de petroleum, de bouw, …
Dit wordt ook wel eens de bedrijfstak genoemd.


Interprofessioneel
Wat te maken heeft met meerdere of met alle bedrijfstakken. Bv een interprofessioneel akkoord (IPA) is een akkoord (CAO) van toepassing op alle sectoren in de privésector, dus niet voor openbare diensten.


Paritair
Met gelijk aantal vertegenwoordigers. Zo zijn de OR en het CPBW paritaire comités omdat er evenveel vertegenwoordigers van werkgevers en werknemers in zetelen.


De paritaire comités

De paritaire comités zijn gemengde organen samengesteld uit een gelijk aantal vertegenwoordigers van werknemers en werkgevers.
De voornaamste bevoegdheid van een paritair comité bestaat in de organisatie van algemene (sectoriële) arbeidsvoorwaarden, het vastleggen van het minimumloon voor een
bepaalde sector, het voorkomen of bijleggen van elk mogelijk geschil tussen ondernemingshoofden en de plaatselijke délégués (het verzoenen).

Contacteer ons